Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Laboratoryjny

 
Kierownik - mgr Sławomira Gajewska-Budzik

e-mail ol@pssedg.pl

 

Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń

Kierownik Sekcji - mgr Jolanta Kistela

e-mail: bakteriologia@pssedg.pl

Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń wykonuje badania mikrobiologiczne wody, żywności i badania bakteriologiczne.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY

Badania akredytowane:
- obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli
- obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli  
- obecność i liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)
- liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C
-  liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C
- obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
- obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
- liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
- liczba bakterii z rodzaju Legionella

Badania nieakredytowane:

- wykrywanie i oznaczanie pałeczek Salmonella
- liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)

Przyjmowanie próbek:

- od poniedziałku do wtorku od godz. 1000 do 1215 po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym e-mail : bakteriologia@pssedg.pl

Instrukcja poboru próbki wody

Odpłatność


BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:
- obecność Salmonella spp.
- obecność i liczba Listeria monocytogenes
- obecność i liczba przypuszczalnych Escherichia coli
- obecność gronkowców koagulazo-dodatnich
- liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
- liczba Enterobacteriaceae
- ogólna liczba drobnoustrojów
- liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
- liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (S. aureus i innych gatunków)

Badania nieakredytowane:
- liczba pleśni i drożdży
- liczba bakterii z grupy coli
- pobieranie próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów

Przyjmowanie próbek:
- od poniedziałku do środy od godz. 1000 do 1215 po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym  e-mail: bakteriologia@pssedg.pl

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRÓBEK KAŁU

Badania akredytowane:
- obecność pałeczek Salmonella i Shigella

Przyjmowanie próbek:
od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do 1000
e-mail: bakteriologia@pssedg.pl

Informacje ogólne

Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału

OdpłatnośćBADANIA W KIERUNKU SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Badania akredytowane:
- obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearotermophilus (sporal A)
- obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Bacillus subtilis (sporal S)

Przyjmowanie próbek:
od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do 1330
e-mail : bakteriologia@pssedg.pl

 Oddział Laboratoryjny PSSE w Dąbrowie Górniczej posiada od dnia 04.08.2004 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520 Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 520


 Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520